Covid 19'dan kaynaklı kargo teslimat süreleri normalden uzun olabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

2.Tanımlar

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

4.Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

5.Hizmetten Faydalanma Şartları

Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.2. www.bitkidemle.com ’ un Hak ve Yükümlülükleri

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.3. Mücbir Sebepler

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

7.5. Sözleşmenin Feshi